Oświadczenia i Wnioski Pracowników i Zleceniobiorców


  • Marka:Alo-2
  • Kod produktu: Oświadczenia i Wnioski Polski Ład
  • Dostępność: Na stanie

  • 121,77 zł
Standardowy, kompleksowy pakiet dla kadr i płac przygotowany przez Izabelę Leśniewską zawiera:


Informacje:

I1) Ulga dla klasy średniej: podstawowe informacje dla pracownika

(I1_info_ulga_pracownik.pdf)


I2) Kalkulator ulgi dla klasy średniej dla pracowników

(I2_przykłady_ulga_dla_klasy_średniej.xlsx)

Uwaga: Kalkulator w najbliższej przyszłości zostanie zmieniony (tzn. podejście w nim) z powodu Rozporządzenia Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 28)


I3) Informacja dla osób samotnie wychowujących dzieci

(I3_info_samotne_wychowywanie_dzieci.pdf)Dla pracowników:

P1) Wniosek o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku przez podatnika do ukończenia 26. roku życia

(P1_pracownik_do_26.docx/pdf)

Pracownik do ukończenia 26. roku życia może złożyć wniosek u pracodawcy, aby płatnik pobierał zaliczki od wynagrodzenia na podatek bez stosowania ulgi dla młodych.


P2) Wniosek o pobór zaliczek bez miesięcznych kosztów uzyskania przychodów

(P2_KUP.docx/pdf)

Pracownik może złożyć wniosek u pracodawcy o pobór zaliczek na podatek od wynagrodzenia bez stosowania miesięcznych kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy w wysokości 250 zł miesięcznie.


P3) Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej

(P3_UKŚ.docx/pdf)

Pracownik może złożyć u pracodawcy wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej, czyli nie będzie obniżał podatku dochodowego z tytułu wynagrodzenia pracownika o tę ulgę.


P4) Wniosek o pobieranie i naliczanie 32% od uzyskiwanych przychodów

(P4_wniosek_32%_pracownik.docx/pdf)

Pracownik może złożyć wniosek u pracodawcy o obliczanie i pobieranie wyższej zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 32%.


P5) Oświadczenie o stosowaniu stawki 17% do uzyskiwanych przychodów

(P5_oświadczenie_32%.docx/pdf)

Pracownik może złożyć oświadczenie u pracodawcy o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 17%.


P6) Oświadczenie o pomniejszaniu zaliczek na podatek dochodowy o dodatkową kwotę wolną od podatku do uzyskiwanych przychodów

(P6_oświadczenie_17%.docx/pdf)

Pracownik może złożyć oświadczenie u pracodawcy o pobieranie dodatkowej kwoty wolnej od podatku od wynagrodzenia, która zmniejsza podatek dochodowy.


P7) Oświadczenie o ograniczeniu zaliczek ze względu na emeryturę

(P7_ograniczenie_emerytura_pracownik.docx/pdf)

Pracownik (senior) może złożyć oświadczenie u pracodawcy, aby zastosował ulgę dla pracujących seniorów, czyli obniżył podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia pracownika o tę ulgę.


P8) Oświadczenie o ograniczeniu zaliczek osoby powracającej z zagranicy

(P8_ograniczenie_powracający_pracownik.docx/pdf)

Pracownik może złożyć oświadczenie u pracodawcy, aby zastosował ulgę dla osoby, która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium RP, czyli obniżył podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia pracownika o tę ulgę.


P9) Oświadczenie o ograniczeniu zaliczek ze względu na posiadanie czwórki lub więcej dzieci

(P9_ograniczenie_dzieci_pracownik.docx/pdf)

Pracownik może złożyć oświadczenie u pracodawcy, aby zastosował ulgę dla rodzin z dziećmi 4+, czyli obniżył podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia pracownika o tę ulgę.


P10) Wniosek o nieprzedłużanie terminów, o których mowa w art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynikających z § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 28)

(P10_wniosek_o_nieprzedluzanie_terminow_pracownik.docx/pdf)

Pracownik może złożyć u pracodawcy wniosek o niestosowanie rozporządzenia z 7 stycznia 2022 r., czyli o nieprzedłużanie terminów przekazania nadwyżki zaliczki.


P11) Wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru zaliczek na podatek na podstawie art. 53a ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez płatnika, tj. zakładu pracy w rozumieniu art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. z 2022 r. poz. 558 z 9 marca 2022 r.)

(P11_wniosek_o_nieprzedluzanie_terminow_pracownik.docx/pdf)Dla zleceniobiorców:

Z1) Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy osób uzyskujących przychody z działalności wykonywanej osobiście

(Z1_wniosek_kwota_wolna_zlecenie.docx/pdf)

Zleceniobiorca może złożyć wniosek u zleceniodawcy o niepobieranie zaliczek o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek dochodowy.


Z2) Wniosek o pobieranie i naliczanie 32% od uzyskiwanych przychodów

(Z2_wniosek_32%_zlecenie.docx/pdf)

Zleceniobiorca może złożyć wniosek u zleceniodawcy o obliczanie i pobieranie wyższej zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 32%.


Z3) Oświadczenie o ograniczeniu zaliczek zleceniobiorcy ze względu na emeryturę

(Z3_ograniczenie_emerytura_zleceniobiorca.docx/pdf)

Zleceniobiorca (senior) może złożyć oświadczenie, aby zleceniodawca zastosował ulgę dla pracujących seniorów, czyli obniżył podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia zleceniobiorcy o tę ulgę.


Z4) Oświadczenie o ograniczeniu zaliczek zleceniobiorcy powracającego z zagranicy

(Z4_ograniczenie_powracający_zleceniobiorca.docx/pdf)

Zleceniobiorca może złożyć oświadczenie, aby zleceniodawca zastosował ulgę dla osoby, która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium RP, czyli obniżył podatek dochodowy zleceniobiorcy o tę ulgę.


Z5) Oświadczenie o ograniczeniu zaliczek zleceniobiorcy ze względu na posiadanie czwórki lub więcej dzieci

(Z5_ograniczenie_dzieci_zleceniobiorca.docx/pdf)

Zleceniobiorca może złożyć oświadczenie, aby zleceniodawca zastosował ulgę dla rodzin z dziećmi 4+, czyli obniżył podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia pracownika o tę ulgę.


Z6) Wniosek o nieprzedłużanie terminów, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynikających z § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 28)

(Z6_wniosek_o_nieprzedluzanie_terminow_zleceniobiorca.docx/pdf)

Zleceniobiorca może złożyć u zleceniodawcy wniosek o niestosowanie rozporządzenia z 7 stycznia 2022 r., czyli o nieprzedłużanie terminów przekazania nadwyżki zaliczki.


Z7) Wniosek o nieprzedłużanie terminów, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez płatnika, tj. zleceniodawcy w rozumieniu art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynikających z art. 53a ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 558 z 9 marca 2022 r.)

(Z7_wniosek_o_nieprzedluzanie_terminow_zleceniobiorca.docx/pdf)


Z8) Wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru zaliczek na podatek na podstawie art. 53a ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez płatnika, tj. zleceniodawcy w rozumieniu art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. z 2022 r. poz. 558 z 9 marca 2022 r.)

(Z8_wniosek_o_nieprzedluzanie_terminow_zleceniobiorca.docx/pdf)Dla stażystów/absolwentów:

A1) Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy osoby na umowie o praktyki absolwenckie/staż uczniowski

(A1_wniosek_kwota_wolna_praktykant.docx/pdf)

Stażysta/absolwent może złożyć wniosek u pracodawcy, aby płatnik nie pobierał zaliczki na podatek dochodowy od umowy o praktyki.


A2) Wniosek o pobieranie i naliczanie 32% od uzyskiwanych przychodów

(A2_wniosek_32%_praktykant.docx/pdf)

Stażysta/absolwent może złożyć wniosek u pracodawcy o obliczanie i pobieranie wyższej zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 32%.Po zakupie produktu należy zalogować się na konto klienta, w sekcji "Moje zamówienia", w pierwszym rzędzie, po prawej stronie jest "Pobieralnia". Trzeba w nią kliknąć i na tej stronie pobrać plik zip ze wszystkimi dokumentami. Potem można rozpakować archiwum.

Natomiast w sekcji Moje zamówienia, w pierwszym rzędzie, po lewej stronie jest "Historia zamówień". Można tam pobrać fakturę (pierwsza czerwona ikonka po prawej przy zamówieniu).


Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz wniosek lub oświadczenie - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory wniosków i oświadczeń należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.


Produkt nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą. Zawartość pakietu może być zmieniana na życzenie.

Opis
Autor Izabela Leśniewska: Ekspert i praktyk z 29-letnim doświadczeniem. Współpracuje m.in. z: RZECZPOSPOLITA i prawo.pl.
Grupa docelowa Przedsiębiorcy, pracodawcy, biura rachunkowe, osoby zajmujące się zagadnieniami kadrowo-płacowymi, kandydaci do pracy w działach Kadr i Płac.
Stan prawny Marzec 2022 r.
Formaty MS Excel (xlsx), Libre Office Calc (ods), MS Word (docx), Libre Office Writer (odt), PDF

Napisz opinię

Proszę się zalogować lub zarejestrować aby wystawić ocenę

Produkty powiązane

Tagi: Polski Ład, wzory dokumentów, kalkulatory, aktualizowane na bieżąco